Thủ lĩnh trẻ môi trường 7 quốc gia đến Việt Nam

Chương trình thủ lĩnh môi trường Châu Á diễn ra tại Hà Nội ngày 11/2/2011 với sự tham gia của các thủ lĩnh trẻ, người người tiên phong bảo vệ môi trường tới từ 7 quốc gia trong khu vực.

Buổi triển lãm và diễn đàn “Chương trình thủ lĩnh môi trường Châu Á” mang tới các dự án môi trường, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống tiêu biểu của các bạn trẻ đến từ bảy quốc gia trong khu vực.

Chương trình thủ lĩnh môi trường JEEF, do Diễn đàn Giáo dục Môi trường Nhật Bản tổ chức, nhằm khuyến khích, phát triển những dự án, ý tưởng bảo vệ môi trường mang tính sáng tạo, thiết thực của thanh niên châu Á và đặc biệt là Việt Nam.

Trong buổi hội thảo lần này, các bạn trẻ Việt Nam được tiếp cận với bảy dự án xuất sắc đã nhận được tài trợ của JEEF năm 2010. Đây cũng là cơ hội để những thanh niên Việt Nam yêu môi trường có cơ hội tham gia và mở rộng mạng lưới của mình trong khu vực.

Những kinh nghiệm từ các nước trong khu vực sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam cũng như các cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục môi trường đưa ra được thêm nhiều ý tưởng và hành động tiên phong bảo vệ môi trường tại nước ta.

Cũng tại diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Trí – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Giáo dục Môi trường, Đại học Sư phạm Hà Nội, sẽ mang tới những nghiên cứu của mình về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển cũng như bài học áp dụng cho Việt Nam.

JEEF đang thực hiện nhiều dự án giáo dục môi trường tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trích từ _ Việt Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *